İletişime Geç

Sigortapiri.com'a iletmiş olduğunuz Kişisel Bilgileriniz, ZZ-ZORBAZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. altyapı ve hizmet sağlayıcıları (“gönderi şirketi”, “çağrı merkezi”, “danışmanlar”, “pazar araştırma şirketleri”, “veri saklama merkezleri”) tarafından; kanuni süreyle saklanabilir ve onay vermeniz halinde aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilir.

Sigortapiri.com, kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, bilgilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayacaktır. Sigortapiri.com, kişisel bilgilerinizi amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ile veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler son cümleden muaftır.

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etmeniz mümkündür.

Ayrıca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini; işleniyorsa bunların hangi kişisel bilgilerinize ilişkin olduğunu; kişisel verilerinizin işlenme amacını, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında ikamet eden üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, eğer verileriniz üçüncü kişilere aktarılmış ise bu kişilerin veya kişi kategorilerinin kimler olduğunu; bize her zaman sorabilirsiniz. Kişisel bilgileriniz, eksik veya yanlış toplanmış ise, bunların düzeltilmesini; kişisel bilgilerinizin değişmesi halinde bilgilerinizin güncellenmesini her zaman talep edebilirsiniz.

Hukuken şirketimiz tarafından saklanması gerekmeyen kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman bilgilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin analiz edilmesi sonucunda, aleyhinize bir durum ortaya çıkmış ise bize her zaman itirazlarınızı yönlendirebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış iseniz, bu zararın giderilmesini her zaman talep edebilirsiniz. Taleplerinizi mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıtlamak konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimiz ve her durumda gizliliğinizi korumak amacıyla özenli davranacağımız konusunda sizleri temin ederiz. Ancak talebinizi yanıtlamış olduğumuz halde aynı talebi bize tekrar tekrar iletirseniz veya isteğiniz, elimizden gelen tüm teknik veya teknik olmayan çabayı göstermemize rağmen yerine getirilemiyorsa veya talebiniz nedeniyle başkalarının gizliliği tehlikeye düşüyorsa isteğinizi yerine getiremeyeceğimizi peşinen beyan eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.